Lisanssız Elektrik Üretimi Kapsamında
Şebekeye Bağlı(Ongrid) Sistem

Ev veya işletmeler serbest çatı alanlarında Güneşten elektrik üreterek öztüketim odaklı kendi elektriğini üretebilir veya tüketimden fazla üretilen elektriği TEDAŞ'ın sağladığı 10 yıl alım garantisi üzerinden satabilir.
Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Kapsamında ''Kurulu gücü 1 MW sınırının altında olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri'' lisans alma yükümlülüğünün muaftır.

Çatınızda Elektrik üretimi yapabilmek için :

-Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu alınması
-Elektrik ve Statik GES Projelendirmesi
-Bağlantı Anlaşması yapılması gerekmektedir.

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu almak için:

-Tapu veya Kira Sözleşmesi örneği
-Elektrik Aboneliği(Kurulacak sistem gücü sözleşme gücünün 30 katıyla sınırlıdır.)
-Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
-250 kWp ve altı muaf olmak üzere Başvuru Bedeli
-Çatı uygulamalarında muaf olmak üzere ''Kuru marjinal tarım arazisi raporu''
-YEGM Teknik Değerlendirme Raporu
-Tek Hat Elektrik Şeması
-Koordinatlı Aplikasyon Krokisi
-Kurulu Güç Sınırı ve Faaliyet Yasağı Beyanı istenmektedir.

Çatı projelerinde 10 kWp'a kadar Şebeke kapasitesinden muafiyet bulunmaktadır.

© 2016-2017 Bağımsız Eenrji .Bütün Hakları Saklıdır